Tottemham Có Gì Mới?

Thành thật mà nói, tôi nghĩ chấn thương của cậu ấy nghiêm trọng hơn những gì mọi người nghĩ. Chúng tôi phải chờ đợi thôi. Tôi không biết cần bao nhiều thời gian để cậu ấy cần bình phục. Chắc chắn chấn thương của Romero nghiêm trọng hơn Giovani Lo Celso hoặc Dane Scarlett.